Autor

Ismet Kurtović

Član sastava

Autor glazbe >

Autor stihova >

Aranžman >

Pjeva >

Svira >

Albumi >