Pjesma

Stari grad

Drugi način

Autori

Skladba

Ismet Kurtović

Stihovi

Gojko Bjelac / Boris Turina

Izvedba

Drugi način

Album

1975 - Drugi način