Pjesma

Carstvo samoće

Drugi način

Autori

Skladba

Ismet Kurtović

Stihovi

Boris Turina / Alačević

Izvedba

Drugi način

Album

1975 - Drugi način