Autor

Dalibor Pirc

Dalibor Pirc

Član sastava

Autor glazbe, stihova i pjevač >

Autor glazbe i stihova >

Autor glazbe >

Aranžman >

Pjeva >

Svira >

Albumi >

Reference >