Album

Gospodari Snova

Gospodari Snova - 1993

Gospodari Snova

Pjesme

  1. Dalibor Pirc / Mladen Kristić - Dalibor Pirc / Mladen Kristić - …
  2. Dalibor Pirc / Mladen Kristić - Mladen Kristić - Dalibor Pirc
  3. Dalibor Pirc / Mladen Kristić - Mladen Kristić - …
  4. Dalibor Pirc / Mladen Kristić - Mladen Kristić - …
  5. Dalibor Pirc / Mladen Kristić - Mladen Kristić - Dalibor Pirc / Mladen Kristić
  6. Dalibor Pirc / Mladen Kristić - Mladen Kristić - …
  7. Dalibor Pirc / Mladen Kristić - Mladen Kristić - …
  8. Dalibor Pirc / Mladen Kristić - Mladen Kristić - Dalibor Pirc
  9. Dalibor Pirc / Mladen Kristić - Mladen Kristić - Dalibor Pirc
  10. Dalibor Pirc / Mladen Kristić - Mladen Kristić - Dalibor Pirc / Mladen Kristić

Reference