Album

Obećana Zemlja

Obećana Zemlja - 2000

Obećana Zemlja

Pjesme

 1. Dalibor Pirc - Bobo Novaković - Nikša Bratoš
 2. Dalibor Pirc - Maja Pirc - Nikša Bratoš
 3. Dalibor Pirc / Bobo Novaković - Bobo Novaković - Nikša Bratoš
 4. Bobo Novaković - Bobo Novaković - Nikša Bratoš
 5. Dalibor Pirc - Bobo Novaković / Davor Subotić - Nikša Bratoš
 6. Bobo Novaković - Bobo Novaković - Nikša Bratoš
 7. Dalibor Pirc - Maja Pirc - Nikša Bratoš
 8. Bobo Novaković - Bobo Novaković - Nikša Bratoš
 9. Bobo Novaković - Bobo Novaković - Nikša Bratoš
 10. Dalibor Pirc - Bobo Novaković / Maja Pirc - Nikša Bratoš
 11. Bobo Novaković - Bobo Novaković - Nikša Bratoš

Reference