Pjesma

Snagom ljubavi

Giuliano

Autori

Skladba

Tomislav Mrduljaš

Stihovi

Dijana Malenica

Izvedba

Giuliano

Albumi

1998 - Boje ljubavi
1999 - Giuliano u Lisinskom - uživo
Aranžman: Nikica Kalogjera
2007 - Ješka od ljubavi - Klapa Luka
2008 - Ljubav se zove imenom tvojim