Album

Giuliano u Lisinskom

Giuliano - 1999

Giuliano u Lisinskom

Pjesme

 1. - uživo
  Tomislav Mrduljaš - Jasminka Ursić / Šime Gržan - Nikica Kalogjera
 2. - uživo
  Tomislav Mrduljaš - Jasminka Ursić - Nikica Kalogjera
 3. - uživo
  Tomislav Mrduljaš - Dijana Malenica / Jasminka Ursić - Nikica Kalogjera
 4. - uživo
  Tomislav Mrduljaš - Dijana Malenica - Nikica Kalogjera
 5. - uživo
  Tomislav Mrduljaš / Mladen Magud - Jasminka Ursić - Nikica Kalogjera
 6. - uživo
  Tomislav Mrduljaš - Dijana Malenica - Nikica Kalogjera
 7. - uživo
  Tomislav Mrduljaš - Dijana Malenica - Nikica Kalogjera
 8. - uživo
  Tomislav Mrduljaš - Dijana Malenica - Nikica Kalogjera
 9. - uživo
  Tomislav Mrduljaš - Tomislav Mrduljaš / Dijana Malenica - Nikica Kalogjera
 10. - uživo
  Tomislav Mrduljaš - Tomislav Mrduljaš / Dijana Malenica - Nikica Kalogjera
 11. - uživo
  Tomislav Mrduljaš - Jasminka Ursić - Nikica Kalogjera
 12. - uživo
  Tomislav Mrduljaš - Zlatan Stipišić Gibonni - Nikica Kalogjera
 13. - uživo
  Tomislav Mrduljaš - Nenad Ninčević - Nikica Kalogjera
 14. - uživo
  Tomislav Mrduljaš - Jasminka Ursić / Šime Gržan - Nikica Kalogjera
 15. - uživo
  Tomislav Mrduljaš - Dijana Malenica - Nikica Kalogjera
 16. - uživo
  Tomislav Mrduljaš - Jasminka Ursić / Šime Gržan - Nikica Kalogjera

Reference