Pjesma

Dobro je

Giuliano

Autori

Skladba

Tomislav Mrduljaš / Mladen Magud

Stihovi

Jasminka Ursić

Izvedba

Giuliano

Albumi

1998 - Boje ljubavi
1999 - Giuliano u Lisinskom - uživo
Aranžman: Nikica Kalogjera