Album

Boje ljubavi

Giuliano - 1998

Boje ljubavi

Pjesme

  1. Tomislav Mrduljaš - Jasminka Ursić / Šime Gržan - …
  2. Tomislav Mrduljaš - Tomislav Mrduljaš / Dijana Malenica - …
  3. Tomislav Mrduljaš / Mladen Magud - Jasminka Ursić - …
  4. Tomislav Mrduljaš - Zlatan Stipišić Gibonni - …
  5. Tomislav Mrduljaš - Dijana Malenica - …
  6. Tomislav Mrduljaš - Dijana Malenica - …
  7. Tomislav Mrduljaš - Dijana Malenica - …