Album

Ljubavi, ruku mi daj!

Đorđi Peruzović - 1972

Ljubavi, ruku mi daj!

Pjesme

  1. Stipica Kalogjera - Ivica Krajač - Stipica Kalogjera
  2. Nenad Vilović - Nenad Vilović - Stipica Kalogjera