Pjesma

Danas opet slušao sam pjesmu

Đorđi Peruzović

Autori

Skladba

Nenad Vilović

Stihovi

Nenad Vilović

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Đorđi Peruzović

Albumi

1972 - Ljubavi, ruku mi daj!
2008 - Zlatna kolekcija