Pjesma

Ljubavi, ruku mi daj!

Đorđi Peruzović

Autori

Skladba

Stipica Kalogjera

Stihovi

Ivica Krajač

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Đorđi Peruzović

Albumi

1972 - Ljubavi, ruku mi daj!
2008 - Zlatna kolekcija