Autor

Severina Vučković

Severina Vučković

Član sastava

Autor glazbe, stihova i pjevač >

Autor stihova >

Pjeva >

Albumi >

Reference >