Album

Zdravo Marijo

Severina - 2008

Zdravo Marijo

Pjesme

  1. Goran Bregović - Marina Tucaković / Goran Bregović / Ljiljana Jorgovanović - Nino Ademović
  2. Narodna / Goran Bregović - Marina Tucaković / Goran Bregović / Ljiljana Jorgovanović - Nino Ademović
  3. Goran Bregović - Marina Tucaković / Goran Bregović / Ljiljana Jorgovanović - Nino Ademović
  4. Goran Bregović - Marina Tucaković / Goran Bregović / Ljiljana Jorgovanović - Nino Ademović
  5. Goran Bregović - Marina Tucaković / Goran Bregović / Ljiljana Jorgovanović - Nino Ademović
  6. Goran Bregović - Marina Tucaković / Goran Bregović / Ljiljana Jorgovanović - Nino Ademović
  7. Nikola Pejaković - Nikola Pejaković - Nino Ademović
  8. Goran Bregović - Marina Tucaković / Goran Bregović / Ljiljana Jorgovanović - Nino Ademović
  9. Sezen Axu - Marina Tucaković / Goran Bregović / Ljiljana Jorgovanović - Nino Ademović
  10. Goran Bregović - Marina Tucaković / Goran Bregović / Ljiljana Jorgovanović - Nino Ademović