Autor

Marinela Jantoš Ella

Marinela Jantoš Ella

Član sastava

Autor glazbe, stihova i pjevač >

Autor glazbe i stihova >

Autor stihova >

Pjeva >

Albumi >