Album

Samo žena

Ella - 2005

Samo žena

Pjesme

  1. Marinela Jantoš Ella - Marinela Jantoš Ella - J. Ferina / P. Miholjević / Rudy B
  2. Marinela Jantoš Ella - Marinela Jantoš Ella - Rudy B

Reference