Pjesma

Sve ću ti jednog dana reći

Đorđi Peruzović

Autori

Skladba

Đorđe Novković

Stihovi

Đorđe Novković

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Đorđi Peruzović

Albumi

1970 - Sve ću ti jednog dana reći
1998 - Kolekcija
2008 - Zlatna kolekcija