Album

Sve ću ti jednog dana reći

Đorđi Peruzović - 1970

Sve ću ti jednog dana reći

Pjesme

  1. Đorđe Novković - Đorđe Novković - Stipica Kalogjera
  2. Lou Reed - Ivica Krajač - Stipica Kalogjera