Pjesma

Sanjaj, Marela

Novi Fosili

Autori

Skladba

E. Ljubić

Stihovi

S. Strahov

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Novi Fosili

Album

1971 - Sjedi Ćiro na vrh grane