Album

Sjedi Ćiro na vrh grane

Novi Fosili - 1971

Sjedi Ćiro na vrh grane

Pjesme

  1. Stipica Kalogjera - Narodna / Ivica Krajač - Stipica Kalogjera
  2. E. Ljubić - S. Strahov - Stipica Kalogjera