Pjesma

Neprilagođen

Film

Autori

Skladba

Jurislav Stublić Jura

Stihovi

Jurislav Stublić Jura

Aranžman

Marino Pelajić / Mladen Juričić Max Wilson

Izvedba

Film

Albumi

1981 - Novo! Novo! Novo! Još jučer samo na filmu a sada i
2001 - Sve najbolje - Jura Stublic & Film