Album

Novo! Novo! Novo! Još jučer samo na filmu a sada i

Film - 1981

Novo! Novo! Novo! Još jučer samo na filmu a sada i

Pjesme

 1. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - Marino Pelajić / Mladen Juričić Max Wilson
 2. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - Marino Pelajić / Mladen Juričić Max Wilson
 3. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - Marino Pelajić / Mladen Juričić Max Wilson
 4. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - Marino Pelajić / Mladen Juričić Max Wilson
 5. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - Marino Pelajić / Mladen Juričić Max Wilson
 6. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - Marino Pelajić / Mladen Juričić Max Wilson
 7. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - Marino Pelajić / Mladen Juričić Max Wilson
 8. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - Marino Pelajić / Mladen Juričić Max Wilson
 9. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - Marino Pelajić / Mladen Juričić Max Wilson
 10. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - Marino Pelajić / Mladen Juričić Max Wilson
 11. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - Marino Pelajić / Mladen Juričić Max Wilson
 12. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - Marino Pelajić / Mladen Juričić Max Wilson

Reference