Album

Najveći hitovi br.2

Mate Mišo Kovač - 2004

Najveći hitovi br.2

Pjesme

 1. Đorđe Novković - Đorđe Novković - Đorđe Novković
 2. Đorđe Novković - Đorđe Novković - Raymond Ruić
 3. Đorđe Novković - Mario Vukelić - Mato Došen
 4. Stjepan Mihaljinec - Drago Britvić - Stjepan Mihaljinec
 5. Đorđe Novković - Željko Pavičić - Mato Došen
 6. Đorđe Novković - Maja Perfiljeva - Đorđe Novković
 7. Alfi Kabiljo - Jure Stubičanec - Alfi Kabiljo
 8. Dušan Šarac - Dušan Šarac - Stipica Kalogjera
 9. Dušan Šarac - Dušan Šarac - Stipica Kalogjera
 10. Dušan Šarac - Dušan Šarac - Stipica Kalogjera
 11. Dušan Šarac - Željko Sabol - Stipica Kalogjera
 12. Dušan Šarac - Dušan Šarac - Stipica Kalogjera
 13. Dušan Šarac - Drago Britvić - Stipica Kalogjera
 14. Miroslav Drljača Rus - Miroslav Drljača Rus - Mato Došen
 15. Dušan Šarac - Drago Britvić - Đorđe Novković
 16. Stipica Kalogjera - Zvonko Špišić - Stipica Kalogjera
 17. Narodna - Narodna - Dušan Šarac
 18. Narodna - Narodna - Dušan Šarac

Reference