Album

Ja sam samo jedan od mnogih s gitarom

Srebrna Krila - 1980

Ja sam samo jedan od mnogih s gitarom

Pjesme

  1. Đorđe Novković - Željko Pavičić - Duško Mandić
  2. Đorđe Novković - Željko Pavičić - Vlado Kalember
  3. Đorđe Novković - Zoran Bašić - Mustafa Ismailovski Muc
  4. Đorđe Novković - Željko Pavičić - Vlado Kalember
  5. Arsen Dedić - Arsen Dedić - Duško Mandić
  6. Đorđe Novković - Đorđe Balašević - Davor Jelavić Dado
  7. Đorđe Novković - Željko Pavičić - Adi Karaselimović
  8. Đorđe Novković - Željko Pavičić - Davor Jelavić Dado
  9. Đorđe Novković - Željko Pavičić - Adi Karaselimović
  10. Đorđe Novković - Željko Sabol - Mustafa Ismailovski Muc