Autor

Zoran Lesendrić Kiki

Član sastava

Autor glazbe, stihova i pjevač >

Autor glazbe i stihova >

Autor glazbe >

Aranžman >

Albumi >