Autor

Silvestar Dragoje Šomi

Silvestar Dragoje Šomi

Član sastava

Autor glazbe, stihova i pjevač >

Autor glazbe >

Pjeva >

Svira >

Albumi >