Autor

Nina Badrić

Nina Badrić

Član sastava

Autor glazbe >

Autor stihova >

Aranžman >

Pjeva >

Albumi >