Autor

Milo Hrnić

Član sastava

Autor glazbe, stihova i pjevač >

Autor glazbe >

Aranžman >

Pjeva >

Albumi >