Autor

Jadran Vušković

Član sastava

Autor glazbe i stihova >

Autor stihova >

Aranžman >

Pjeva >

Albumi >