Autor

Dean Dvornik

Član sastava

Autor glazbe, stihova i pjevač >

Autor glazbe i stihova >

Autor glazbe >

Aranžman >

Pjeva >

Svira >

Albumi >