Autor

Alka Vuica

Alka Vuica

Član sastava

Autor glazbe, stihova i pjevač >

Autor glazbe i stihova >

Autor stihova >

Aranžman >

Pjeva >

Albumi >

Reference >