Autor

Aleksandar Cenov Sandi

Aleksandar Cenov Sandi

Član sastava

Autor glazbe, stihova i pjevač >

Autor stihova >

Aranžman >

Pjeva >

Albumi >

Reference >