Pjesma

Živim od ljubavi

Maja Blagdan

Autori

Izvedba

Maja Blagdan

Albumi

1996 - Sveta ljubav
2007 - Zlatna kolekcija