Pjesma

Zbog nje

Davor Radolfi

Autori

Izvedba

Davor Radolfi

Album

2001 - Između dva mora