Pjesma

Zajedno

Giuliano & Renata Sabljak

Autori

Skladba

Željen Klašterka

Stihovi

J. Kuzmanović

Aranžman

Miro Buljan

Izvedba

Giuliano & Renata Sabljak

Album

1999 - Hajde