Pjesma

Za nas

Maja Blagdan

Autori

Izvedba

Maja Blagdan

Albumi

1997 - Ljubavi moja jedina
1997 - Dora 1997
2007 - Zlatna kolekcija