Pjesma

Volim, volim samo nju

Đorđi Peruzović

Autori

Skladba

Nenad Vilović

Stihovi

Nenad Vilović

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Đorđi Peruzović

Albumi

1973 - Mojoj jedinoj ljubavi
2008 - Zlatna kolekcija