Pjesma

Vidi se i sa mjeseca

Marina Ležaić

Autori

Skladba

Ivo Lesić

Stihovi

Željko Pavičić

Aranžman

Ivo Lesić

Izvedba

Marina Ležaić