Pjesma

Upamti to

Đorđi Peruzović

Autori

Skladba

Stipica Kalogjera

Stihovi

Ivica Krajač

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Đorđi Peruzović

Albumi

1971 - Upamti to
2008 - Zlatna kolekcija