Pjesma

Tebe nitko ljubit neće

Đorđi Peruzović

Autori

Skladba

Đelo Jusić sr.

Stihovi

Stjepo Stražičić

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Đorđi Peruzović

Albumi

1973 - Mojoj jedinoj ljubavi
1998 - Kolekcija
2008 - Zlatna kolekcija