Pjesma

Tamaris

Đorđi Peruzović

Autori

Skladba

Stipica Kalogjera

Stihovi

Tomislav Zuppa

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Đorđi Peruzović

Album

1973 - Mojoj jedinoj ljubavi