Pjesma

Svirajte mi, pjevajte

Slavonske Lole

Autori

Skladba

Krešimir Bogutovac Stipa

Stihovi

Krešimir Bogutovac Stipa

Aranžman

Krešimir Bogutovac Stipa / Mario Zbiljski

Izvedba

Slavonske Lole

Albumi

2004 - Brodfest 2004 - Revija nove domoljubne pjesme
2006 - Ledina