Pjesma

Svakog dana iste brige

Đorđi Peruzović

Autori

Skladba

Stipica Kalogjera

Stihovi

Željko Sabol

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Đorđi Peruzović

Album

1977 - Senjorita espanjola