Pjesma

Stara stvar

Baruni

Autori

Stihovi

Miroslav Drljača Rus

Aranžman

Miro Buljan

Izvedba

Baruni

Album

1998 - Ulica Ilica