Pjesma

Šta mi je trebalo

Ibrica Jusić

Autori

Izvedba

Ibrica Jusić

Albumi

1988 - Hodaju ljudi
2006 - Kavana Mediteran