Pjesma

Sretan put

Gabi Novak

Autori

Skladba

Ljubo Kuntarić

Stihovi

Blanka Chudoba

Aranžman

Miljenko Prohaska

Izvedba

Gabi Novak

Albumi

1993 - Retrospektiva
2003 - Pjeva Gabi Novak
2006 - Zlatna kolekcija