Pjesma

Šokačka elegija

Najbolji Hrvatski Tamburaši

Autori

Skladba

Stanko Šarić

Stihovi

Vinko Glavačević / Marija Glavačević Lakota

Aranžman

Denis Špegelj

Izvedba

Najbolji Hrvatski Tamburaši

Album

2001 - Sedam dana