Pjesma

Sedam

Renata Sabljak

Autori

Skladba

Željen Klašterka

Stihovi

Miroslav Stanić Jimmy / Raul Ćurlin

Aranžman

Predrag Martinjak P'eggy

Izvedba

Renata Sabljak

Album

1999 - Hajde