Pjesma

Santa Maria

Maja Blagdan

Autori

Aranžman

Nikša Bratoš

Izvedba

Maja Blagdan

Albumi

1993 - Vino i gitare
2007 - Zlatna kolekcija